Adósságrendezés, pénzügyi integráció, digitális írástudás fejlesztése

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009 februárjában indította el a Hitel-S Programot a bajbajutott jelzáloghiteles családok részére. A program ingyenes segítő-tanácsadó szolgáltatást nyújt, mely keretében egy kívülálló, professzionális segítő bevonásával az adósok hosszú távon fenntartható megoldást tudnak kidolgozni. A cél a család értékeire, erőforrásaira épülő, a család élethelyzetét figyelembe vevő, élhető és fenntartható háztartási gazdálkodás megtervezése és kialakítása, továbbá lehetőség szerint a lakhatás megőrzése.

A Fókuszban a gyermek projekt keretein belül a tanácsadás a konzorciumi partnerszervezetekkel együttműködve zajlik, az adósságrendező munkatársak rendszeresen ügyfélszolgálatot tartanak a településeken kialakított Jelenlét Pontokon, továbbá elérhetőek az online (honlap, Facebook) és offline (szórólap, plakát) felületeken megjelenített elérhetőségeken.

A projekt keretében biztosított szolgáltatásaink a következőek:

 • Ügyfélszolgálat, tanácsadás háztartási pénzügyekben

Az ügyfél és a tanácsadó találkozásakor egy segítő beszélgetés zajlik, az ügyfél által hozott tetszőleges mindennapi pénzügyeket érintő témában. Ezalatt eljuttathatunk az adósokhoz új információkat, vagy csak az addig is ismerteket új megvilágításba helyezhetjük.

Tipikus témák lehetnek a teljesség igénye nélkül:

 • tartozásegyeztetés szolgáltatókkal, követeléskezelőkkel, végrehajtóval,
 • méltányossági részletfizetési kérelmek elkészítése,
 • a közüzemeket tekintve védendőséggel, előrefizetős mérővel kapcsolatos ügyintézés,
 • NAV-, kormányhivatali ügyek intézésében segítségnyújtás…

Az adósságkezelő mentoroknak hangsúlyozottan függetlennek kell maradnia mind az adóstól, mind a hitelezőktől. Ez a függetlenség biztosítja a hitelességét, és teret ad arra, hogy a megoldási lehetőségeket folyamatos kontroll alatt tartsa, amivel végső soron erősíti a bizalmat a szolgáltatás felé.

 • Mentorálás

A hozzánk érkező segítségkérőket meghallgatjuk, az adósság helyett az adóst helyezzük a középpontba és az adós erőforrásaira és együttműködésére építve segítünk megvalósítani egy adósságrendezési programot, végig kísérve, mentorálva a családot. A beszélgetés alapja lehet a közös tervezésnek, az adós aktivitásának. Így az együttműködést nem kötelezettségként, hanem lehetőségként élhetik meg az ügyfelek. Az együttműködéshez elengedhetetlen a bizalom, a jó kommunikáció és a résztvevők motiváltsága.

 • Közvetítés

A pénzügyi-, közüzemi szolgáltatók, hivatalok és az ügyfelek közötti kommunikációt segítjük, többnyire az ügyfél személyes közreműködésével. Kivételes esetekben az ügyfél meghatalmazásával járunk el. Az ügyfél személyes közreműködését azért részesítjük előnyben, mert így végső soron beletanulhat saját ügyei intézésének mikéntjébe.

 • Adósságrendezési szakmai műhelyek

Előadásszerű képzéseket tartunk a projektben dolgozó kollégáknak, melynek célja a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteik bővítése. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy rendszeres lehetőséget biztosítsunk egyéni szakmai konzultációra – kötetlen beszélgetésre – a projektben dolgozó munkatársak számára, mely során átbeszélhetjük az ügyfelek kapcsán felmerülő pénzügyi problémákat.

 • Digitális írástudás fejlesztése

Napjainkban az internet széles körben elterjedt, a közösségi média már csaknem mindenki életében jelen van. Ugyanakkor, a szórakozáson kívül egyre több lehetőség van a pénzügyi-, közüzemi-, illetve a hivatali ügyeinket is online felületeken intézni. Ezért képzéseket tartunk a digitális világ előnyeiről, de a veszélyeiről, árnyoldalairól is. Ezek az ismeretek megkönnyíthetik a biztonságos, online ügyintézést a mindennapokban.

 • Lakóingatlan jogviszony tisztázás

Rendelkezésünkre áll a Takarnet adatbázis, mely segítségével meg tudjuk mondani, hogy kit, milyen jogok, és kötelezettségek illetnek meg egy adott ingatlannal kapcsolatban. Ez adás-vételi, adósságrendezési, vagy öröklési kérdésekben kulcsfontosságú információ lehet. Továbbá a tisztázatlan tulajdonviszony a települési támogatások gátja is lehet.

 • Munkamotiváció erősítése

Tudatosítani szeretnénk ügyfeleinkkel, hogy a hivatalosan bejelentett munkából származó, rendszeres jövedelemből az általa elvárt színvonalon élhet, illetve az adósságrendezés is többnyire csak rendszeres bevételből lehetséges. Sőt, az elérhető családtámogatások többsége is munkaviszonyhoz kötött. Munkahelykereséssel, elhelyezkedéssel kapcsolatban szorosan együtt dolgozunk a gazdaságélénkítő programban dolgozó kollégákkal.

 • Szemléletformáló programok

Egyrészt élményalapú módszerekkel igyekszünk közelebb vinni a gyermekekhez és felnőttekhez a mindennapi pénzügyi fogalmakat, folyamatokat. A közoktatási csoporttal közösen fejlesztettünk egy társasjátékot; a pénzTÁR-t, de más játékos eszközöket is alkalmazunk. Másrészt a helyi közösségekben – például kismama klubokban – felmerülő pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekben is szívesen tartunk beszélgetéseket.

Cikk ajánló:
Mentőöv a hullámok közé

 

Képzéseinkért kattintson ide.