családmentor hálózat

A családmentorok az érintett közösségből kiválasztott, Jelenlét módszertanon alapuló, komplex szociális munkát végző munkatársak. Munkájuk során a családok részéről felmerülő igények és a családok kapcsolati készségének függvényében látogatják a várandósokat és a 3 év alatti gyermeket nevelő családokat. Végig kísérik a terhességet, a gyermekágyas, illetve a gyermekek születését követő időszakot. A kapcsolatfelvétel, ismerkedés után időszakosan a családok élethelyzetének megfelelő mértékű családkísérést végeznek.   

Krízis esetén a családokat fokozott odafigyeléssel segítik a családmentorok, amíg a krízishelyzet megoldódik. A programelem a védőnői tevékenység kiegészítéseként támogatja a hétköznapokban azt a szocializációs folyamatot, amely a szülői szerepre készíti fel a családtagokat, fejleszti a szülői kompetenciákat a születést megelőzően és azután is.   

A mélyszegénységben élő gyerekek ingerszegény, gyakran egészségre káros lakókörnyezetben élnek, így számukra a megfelelő környezeti és tárgyi feltételek biztosítása elengedhetetlen a felzárkóztatásuk szempontjából, melyhez a program is igyekszik hozzájárulni. Emellett a családmentor figyelemmel kíséri a gyermekek szocializációját, ellátását például öltöztetését, tisztálkodását, a betegségek esetén az otthonápolás módját. Felméri a gyermek fizikai környezetét: rendelkezésre áll-e tűzifa, kályha, mellékhelyiség, biztonságos áramvételi lehetőség, továbbá kíséri a gyermek érzelmi és kognitív fejlődését is és jelzi a veszélyeztető tényezőket.   

A komplex szociális kísérés lehetővé teszi a gyermekek mozgás- és beszédfejlődéshez, egészséges személyiségfejlődéshez szükséges környezeti és tárgyi feltételekhez, az életkori sajátosságoknak megfelelő játékokhoz, fejlesztő eszközökhöz való hozzáférést, mind az otthoni környezetben, mind a településen elérhető szolgáltatások által: például Biztos Kezdet Gyerekházak, a különböző bölcsődei ellátási formák, Biztos Kezdet szemléletet alkalmazó közösségi terek, Jelenlét Pontok.   

A családok eredményes és komplex megközelítésű kísérésének elengedhetetlen eleme az ellátó rendszer tagjaival való szoros együttműködés: a családsegítő szolgálatokkal, gyermekvédelmi központokkal, a gyámhivatal és a gyámhatóság szakembereivel, a pedagógiai szakszolgálatokkal, nevelési-oktatási intézményekkel, háziorvossal, védőnővel, önkormányzattal, az adott településen jelenlévő szervezetekkel.  

mozgásfejlesztés támogatása

A programba bevont településeken a megfelelő ingerdús környezet hiányából, a lakhatási körülmények sajátosságaiból és a hiányos ismeretekből adódóan a kora gyermekkori mozgásfejlődés sokszor atipikus. A hátrányos helyzetű 3 év alatti korosztály mozgásfejlődése jellemzően vagy el van maradva, vagy éppen, hogy felgyorsult, hiszen az otthoni körülmények miatt nem teszik le a padlóra (megfelelő padlózat hiánya, a hideg miatt) és korán elkezdik ültetni, „állítani”, melynek következtében kimaradnak az alapvető mozgásfejlődési szakaszok: a forgás, kúszás és mászás. Nem hintáztatják őket, ellenben nagyon sokat vannak ölben, ott is az anya preferált oldalán. A növekedés színtere gyakran túlzsúfolt, hangos, rengeteg, nem az életkornak megfelelő, fejlődést elősegítő inger éri a csecsemőt, kisgyermeket. Hiányzik az éneklés, mesélés (képes könyvből), ringatás, dögönyözés. Mindezek következménye nem csak egy mozgáskoordinációs hiányosság lesz, hanem az ezzel együtt járó idegrendszeri éretlenség, a kognitív, vizuális, nyelvi és szociális készségek fejlődésének elmaradása, amely hátrányosan befolyásolja a gyermek értelmét és érzelemvilágát, későbbi iskolai pályafutását. Nagyon fontos a gyermekek mozgásfejlődését nyomon követni, hogy szükség esetén, időben és a megfelelő szakembertől érkezzen meg számára a segítség.  

A korai mozgásfejlődésben jártas szakembereink (védőnő, INPP, TSMT, Dévény torna szakértő) észlelik a fejlődési eltéréseket és kompetenciahatáraikon belül, tudásuk, módszertanuk különböző szegmensével, a fejlődést elősegítő eszközök használatának bevezetésével támogatják a 3 év alatti korosztályt és  szüleiket, és szükség esetén eljuttatják a megfelelő szakemberhez a gyermekeket.

Cikk ajánló:
Kis lépésekkel nagy célokért
Egy szobányi boldogság

VÉDŐNŐK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSE

A várandósok és a kisgyermekek életének fontos szereplői a védőnők is, akikkel a családmentorok és a védőnői segítők együttműködése nélkülözhetetlen és kölcsönösségen alapul. Mindkét oldalról érkezhet olyan, a kisgyermekes családra vagy a várandós kismamára vonatkozó jelzés, amikor beavatkozásra, támogatásra van szükség. Számos pozitív hozadéka van ennek a szakmaközi együttműködésnek. Azt tapasztaljuk, hogy a felzárkózó településeken dolgozó védőnők munkáját szociális munkával támogatva javulhat a várandósok körében a szükséges vizsgálatokra való eljutás rendszeressége. A védőnők előírt diagnosztikai eszközei és a várandósgondozásban és gyermekgondozásban használható nem előírt eszközei nagyban megkönnyíti munkájukat. Ezért a programmal érintett településeken dolgozó védőnők számára előzetes igényfelmérés után – a kötelezően előírt eszközökön túli – diagnosztikai eszközöket biztosítunk és emellett – annak érdekében, hogy minél rendszeresebben el tudjanak jutni a távolabbi településrészekbe is a gondozottakhoz – indokolt esetben személygépjárművet, kerékpárokat vehettek át.

Cikk ajánló:
Olyasmit is elmondanak, amit a saját anyjuknak sem