Családmentor hálózat

A családmentorok Jelenlét módszertanon alapuló, komplex szociális munkát végeznek. A családmentorok a családok részéről felmerülő igények és a családok kapcsolati készségének függvényében látogatják a várandósokat és a 0-3 éves gyermeket nevelő családokat. Végig kísérik a terhességet, a gyermekágyas, illetve a gyermekek születését követő időszakot. A kapcsolatfelvétel, ismerkedés után időszakosan a családok élethelyzetének megfelelő intenzitású családkísérést végeznek.   

Krízis esetén intenzív munkát folytatnak a családmentorok a családokkal jellemzően mindaddig, amíg a krízishelyzet elmúlik.  A családokat a kísérésen túl -szükség esetén-, adományokhoz juttatja.  

A programelem részeként végzett beavatkozás a védőnői tevékenység kiegészítéseként segíti a hétköznapokban azt a szocializációs folyamatot, amely a szülői szerepre készíti fel a családtagokat, fejleszti a szülői kompetenciákat a születést megelőzően és azután is.   

A mélyszegénységben élő gyerekek ingerszegény, gyakran egészségre káros lakókörnyezetben élnek, így számukra a megfelelő környezeti és tárgyi feltételek biztosítása elengedhetetlen felzárkóztatásuk szempontjából. Emellett a családmentor figyelemmel kíséri a gyermekek szocializációját, ellátását pl.  öltöztetését, tisztálkodását, a betegségek esetén az otthonápolás módját, felméri a gyermek fizikai környezetét: a tűzifa, kályha, mellékhelyiség, biztonságos áramvételi lehetőség stb. rendelkezésre állását a krízishelyzetek megelőzése érdekében és kíséri a gyermek érzelmi és kognitív fejlődését és az ezt veszélyeztető tényezőket.   

A komplex szociális kísérés lehetővé teszi a gyermekek mozgás- és beszédfejlődéshez, egészséges személyiségfejlődéshez szükséges környezeti és tárgyi feltételekhez, az életkori sajátosságoknak megfelelő játékokhoz, fejlesztő eszközökhöz való hozzáférést, mind az otthoni környezetben, mind a településen elérhető szolgáltatások által: pl. Biztos Kezdet Gyerekházak, a különböző bölcsődei ellátási formák, Biztos Kezdet szemléletet alkalmazó közösségi terek, Jelenlét Pontok.   

A családok kísérése során a családmentor együttműködik az ellátórendszer tagjaival: családsegítő szolgálatokkal, központokkal, a gyámhivatal és a gyámhatóság szakembereivel, a pedagógiai szakszolgálatokkal, nevelési-oktatási intézményekkel, háziorvossal, védőnővel stb.