Gyermekek nevelését-oktatását végző szakemberek módszertani támogatása

A felzárkózó településeken található óvodákban és iskolában dolgozó szakemberek szakmai-módszertani támogatást kapnak ahhoz, hogy munkájukkal minél hatékonyabban segíthessék a gyermekek fejlődését, felzárkóztatását. A programba bevont településeken ugyanis rendkívül fontos, a szokványos szerepét is messze meghaladó rendeltetése van az óvodáknak, iskoláknak a szociokulturális hátrányok ellensúlyozásában és a lemorzsolódás megelőzésében.

A fejlesztés konkrét céljai:

  • a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek és fiatalok társadalmi sikerességének hatékony támogatása a velük foglalkozó szakemberek támogatásán keresztül;
  • az érintett településeken működő köznevelési intézményekben a módszertani kultúra fejlesztése által egy fenntartható, javuló minőségű nevelési-oktatási környezet megteremtése;
  • pilot intézményeken keresztül bemutatni az intézményi nevelés-oktatás felzárkóztatásra specializált modelljét.

A nevelő-oktató munka sikere elsősorban az intézményvezetők és pedagógusok rátermettségén, elkötelezettségén és szakmai felkészültségén múlik. A programban résztvevő általános iskolai pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, az intézményvezetők kiemelt támogatása és a nevelőtestületek motivációjának növelése kulcskérdés az intézmények hatékonyabb, eredményesebb és méltányosabb működése szempontjából.
A kora gyermekkori támogatás részeként a 3-6 éves korú gyermekek fejlesztését és nevelését az óvodák végzik elsődlegesen, ezért az óvodákban dolgozó óvodapedagógusok munkájának szakmai támogatása is megjelenik a programban.

A módszertani támogatás programban iskolai és óvodai mentorok és oktatási szakértők segítik a programba bevont nevelési és oktatási intézmények módszertani bővülését. Ennek keretében készül egy az „életrevaló” iskolai programhoz kötött jó gyakorlat gyűjtemény, valamint egy módszertani fejlesztési csomag.

Mentorhálózat

Az óvodai és iskolai mentorok az ország 4 régióját lefedve valósítanak meg támogató tevékenységet. Ez közel 50 óvodát és 30 általános iskolát érint, ami megközelítőleg 500 óvodapedagógus és 800 iskolai pedagógus számára nyújt támogatást. Kiemelt feladat a szakmai támogatás mellett a településeken található Jelenlét Pontokhoz és egyéb Magyar Máltai Szeretetszolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése.

Módszertani újítások

Módszertani megújítás keretén belül a programelem egy komplex módszertani kosár szolgáltatást kínál, melynek pilot programját 7 általános iskolában működteti. A módszertani kosárhoz egy olyan önreflektív haladási naplót használ a program, mely a pedagógusok mindennapi kihívásaira fókuszál.

A módszertani kosár mellett egy olyan Javaslatgyűjtemény készül, mely a 3 legfontosabb problématerületre reagál úgymint család és iskola kapcsolata, pedagógusok kiégésének megelőzése és az osztály közösségek erősítése.