Bűnmegelőzés, kábítószer-használat visszaszorítása, áldozatvédelem

Bűnmegelőzés

A „Felzárkózó települések” hosszútávú programban a települések Jelenlét Pontjain minden megvalósító szervezet végez alapszintű bűnmegelőzési programokat, ugyanakkor egyes településeken ez önmagában nem elég. Emiatt egyrészt meg kell támogatni a szociális területen dolgozó kollégákat plusz erőforrással, másrészt prevenciós jó gyakorlatokkal kell segíteni munkájukat. A bűnmegelőzési tevékenység magába foglalja a településeken dolgozó munkatársak segítését, támogatását, programszervezéseket, valamint a hasznos szabadidős tevékenységek szervezését, szükség esetén pedig az egyén közösségbe történő beilleszkedésének támogatását.

Bűnmegelőzési Cselekvési Tervek

A települési diagnózisok alapján és az eddigi tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a bevont települések életében intenzíven jelen van a bűnözés számos formája. Ezeket sok esetben a szegénység és a nyomor kultúrája szüli, így fontos, hogy összefogottan, rendszerszinten és együttműködésekkel támogatva küzdjünk ellene.

A bűnmegelőzés területén az első feladatunk, hogy a diagnózisok alapján a bűnözés szempontjából kiemelt veszélyeztetettségű településeken létrehozzuk a település Bűnmegelőzési Cselekvési Tervét.

Bűnmegelőzési kampányok, tematikus napok a lakosság számára

A Rendőrség, mint a program stratégiai partnere, delegált munkatársainak szakértelmével támogatja a településeken élő gyermekek közlekedésbiztonsági képzését, és fontos információkat ad át bűnmegelőzési témákban is, mint például a biztonságos internet használat, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségei és a drog prevenció. Mindemellett fontos, hogy a gyerekek megismerjék a Rendőrség tevékenységét, munkatársait. Legyenek olyan, nem hatósági eljárások során megélt közös élményeik, ahol megismerhetik egymást, és nem elmondásból vagy sztereotípiák alapján alkotnak a másikról véleményt. Ilyen lehet egy közös foci, vagy zenélés. A közös programok során olyan kapcsolódás alakulhat ki gyermek és rendőr között, amely később felnőtt korban is meghatározó lehet.

Komplex iskolai drogprevenció

A kábítószerhasználat szempontjából a kamaszok a leginkább veszélyeztetett korosztály. Az ő speciális igényeikhez igazított célzott prevenciós programok elérhetősége emiatt kiemelten fontos.
A célcsoportot az iskolákon keresztül éri el a program, amely az intézményvezetéssel egyeztetve kínál olyan programelemeket, melyek az adott intézményre vonatkozóan reálisan megvalósíthatók. A komplex drogprevenció egy hat alkalmas programsorozat, melyet a felzárkózó települések iskolái számára elérhetők. A program alapvetően nagy hangsúlyt fektet a kiscsoportos munkára és kerüli a frontális előadási formákat. A célcsoport szinte 100 százaléka hátrányos helyzetű, nagy részük sajátos nevelési igényű, figyelemzavaros, vagy egyéb tanulási nehézségekkel küzd. Cél, hogy nekik legyenek hiteles információik és gyakorlati technikáik a függőségekről, kábítószerekről, alkoholról, egészséges életmódról, a szorongás oldásáról és a stresszkezelésről. Kiemelt cél a veszélyeztetett fiatalok kiszűrése és azoké is, akik már ténylegesen érintettek lehetnek a drog és alkohol okozta ártalmakban. 

Ellátásba juttatás 

A program a helyi szociális munkára alapozva támogatja az addiktológiában érintett esetek vitelét. A rehabilitációs intézményekbe való bekerülés nem egyszerű folyamat, az ellátás igénybevételéhez pszichiátriai szakvéleményre, motivációs interjúkra, különböző szűrővizsgálatokra van szükség, melynek intézésében és a konkrét intézményi elhelyezésben is segítünk, ha kell.

Kábítószerügyi Cselekvési Tervek készítése a legveszélyeztetettebb településeken

A településeket nem azonos mértékben érinti a drogprobléma, van, ahol napi szintű gondot jelent, van, ahol pedig szinte egyáltalán nincs jelen. A 177 település 10 legfertőzöttebb településén Kábítószerügyi Fórumok ülnek össze, az itt elhangzottak alapján pedig helyi cselekvési tervek készülnek.

Dohányzó várandósok leszokását támogató program

 A várandósok és a kiskorúak dohányzása sajnos mind a 177 települést érinti. A dohányzás a helyi közösségekben nagyon fontos státuszszimbólum, a közösséghez tartozás élményét és az önjutalmazás egyik legfontosabb eszközét jelenti. A nyomor kultúrájában elenyésző kockázatként tekintenek a dohányzás okozta ártalmakra, még a várandós célcsoportban is. A program ezen a szemléleten igyekszik változtatni. A településeken dolgozó munkatársakat képzésekkel, módszertannal és gyakorlati eszközökkel támogatja a program. Az édesanyák megszólítása és a bizalom kialakítása kulcsfontosságú kérdés, így ebből az irányból indul az építkezés, ezt követi a motiváció kialakítása. A településeken ezzel a témával dolgozó kollégák folyamatos szakmai és módszertani támogatást kapnak.

Áldozatsegítés-kríziskezelés

Vannak olyan bűncselekmények (például: kapcsolati erőszak, emberkereskedelem, prostitúció), melyek felderítése azért is okoz különösen nagy nehézséget, mert az áldozat nem mer, vagy nem tud segítségért fordulni. Fél, szégyenérzete van, nem tudja, hogy ami vele történt az bűncselekmény. Nem tudja, hogy kinek szólhatna, kitől kérhetne segítséget.  Különösen nehéz azon áldozatok helyzete, akik számára az ellátórendszer szolgáltatásai nagyon nehezen férhetők hozzá. Az okok különbözőek lehetnek. Nincs helyben elérhető szakember, nincs megfelelő tömegközlekedés a nagyvárosban élérhető szolgáltatásokhoz. A szegregátumokban különösen nehéz a helyzet. Sokszor működnek olyan informális csatornák (mindenki ismer mindenkit, rokonok a szakemberek, vagy éppen az elkövető az, akihez segítségért kellene fordulni), melyek teljesen kilátástalan helyzetbe hozzák az áldozatokat.  A programban működtetett áldozatsegítő programelem ezekben a nagyon nehéz helyzetekben igyekszik segítséget nyújtani.

Érdekképviselet, jogérvényesítés

A projektben dolgozó gyámhatósági szakértő a programba bevont településeken felmerülő hatósági intézkedések előkészítése idején képviseli a család érdekeit, támogatja a kommunikációt a gyermekvédelmi eljárásban érintett résztvevők között. Konfliktushelyzetekben közvetít a felek közt a minél hatékonyabb megoldás érdekében. A szociális munkát végző kollégák számára szakmai támogatást nyújt a dilemmás esetekben, elakadásokban, illetve azon gyermekvédelmi esetekben, amikor a hatóság más gyermekvédelmi intézkedést tart indokoltnak, mint a család mindennapjaiban aktívan jelenlevő munkatársak.
A programelem munkatársai és szakértői részt vesznek estemegbeszéléseken, együttműködnek a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival. Szükség esetén felveszik a kapcsolatot a hatóságokkal annak érdekében, hogy ne késlekedjen a gyermek számára szükséges intézkedés. Ügyelnek arra, hogy az eljárásban mindvégig szem előtt tartsák a gyermek legfőbb érdekét.

Cikk ajánló:
Megelőzni a nagyobb bajt

Apa, anya, pia – kiadvány